Bestyrelsen OLD

Medlemmerne af Freya`s bestyrelse


Formand og sekretær

Mette Bøgelund
+45 2142 9653

mette.bogelund@mail.dk 


Kasserer

Grith Dansager
+45 2293 4105

grith@dansager.dk


Bestyrelsesmedlem

Kirsten Johansen 

+45 60929272

kirsten.inge.johansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Marianne Svane 


+45 2217 3463

Msv2680@gmail.com


Bestyrelsesmedlem
Nynne Caroline Hjorth 

+45 5195 1603

hjorthcarolinenynne@gmail.com


Webansvarlig

Rikke Thøgersen Bøttker
+45 4082 0044
rikkeboettker@gmail.com


Suppleant
Joen Seyffart


Revisor

Vivi Kristensen


Revisorsuppleant

Lene Mortensen