Bestyrelsen

Om os

Historien

Bestyrelsen

Vedtægter

Udvalg


Medlemmerne af Freya`s bestyrelse m.m.

Bestyrelsen:

Formand: John Harild 
+45 53358121

john_harild@hotmail.com

Kasserer: Grith Dansager +45 2293 4105

grith@dansager.dk


Sekretær og næstformand:  Mette Bøgelund +45 2142 9653

mette.bogelund@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Johansen 

+45 60929272

kirsten.inge.johansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Marianne Svane 


+45 2217 3463

msv2680@gmail.com

Suppleanter: Allan Kofoed og Nynne Caroline Hjorth

Revisor: Vivi Kristensen 


Revisorsuppleant: Lene Mortensen 

Webansvarlig: Nynne Caroline Hjorth 

+45 5195 1603

hjorthcarolinenynne@gmail.com