Udvalg

Bestyrelsen nedsætter forskellige udvalg til sæsonstart, som har ansvaret for opgavernes udførelse i den forgangne sæson.

Husk det er medlemmernes klub. Det betyder at I har et ansvar for at klubben fungerer, og reglerne bliver overholdt.
Man kan selvfølgelig melde sig til en opgave eller flere, eller selv byde ind med en ny opgave.    
                          

Sæsonen 2023/24

Ansvarlige saunaen teknik og rengøring 

Brian Hansen

Ulrik Thestrup
Henrik Jørgensen


Indkøb af diverse forbrugsartikler

Vivi Kristensen

Lene Mortensen

Udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygning

Solrød Kommune

Badebroen vedligeholdelse

Solrød Kommune