Udvalg

Tekst

Udvalg:

Undermenuen udvalg er tænkt som en side, hvorfra bestyrelsen nedsætter forskellige udvalg til sæsonstart.  Nedenstående personer har ansvaret for opgavernes udførelse i den forgangne sæson.

Husk det er medlemmernes klub, dvs I har også et ansvar for at klubben fungerer og reglerne bliver overholdt. 

Man kan selvfølgelig melde sig til en opgave eller flere, eller selv byde ind med en ny opgave.                               

Sæsonen 2022/23


Saunagus: 

Ansvarlig:
Kirsten Johansen 

Anita Bach Andersen

Allan Kofoed

Saunaen teknik m.m.

Ansvarlig:
John Harild  


Rengøringen af klubhus og sauna:

Ansvarlig:
John Harild 

Marianne Svane

Udvendig vedligeholdelse af bygning:

Kontakt til kommunen

Ansvarlig:
John Harild 

Indvendig vedligeholdelse af klubhuset:

Ansvarlig:
John Harild  


Badebroen vedligeholdelse:

Kontakt til kommunen

Ansvarlig:
John Harild  

Udvendig vedligeholdelse af området:

Ansvarlig: 
John Harild 


Indkøb af diverse forbrugsartikler:

Ansvarlig:
Vivi Kristensen

Lene Mortensen

Vedligeholdelse af varmeaggregat:

Ansvarlig:
John Harild 


Nødhjælpskasse forefindes i klubhuset