Medlemsskab

Eksisterende medlemmer

Medlemsskab

Det er en stor hjælp for os, hvis alle medlemmer selv opdaterer deres informationer i vores medlemssystem på Holdsport.dk, f.eks. hvis du skifter adresse, telefonnummer eller e-mail.

Kontingent

Betaling af kontingent for sæsonen 2023/2024 sker via Holdsport.dk.

Indmeldelse

Interesserede kan blive skrevet op på en venteliste på Holdsport.dk efter følgende procedurer og først til mølle princippet. Se punktet Hjælp til holdsport.


Du skal oprette din profil på hjemmesidens forside under nyt medlem. Holdnavnet er VENTELISTE.


For at blive optaget som medlem af Vikingelauget Freya skal du deltage i et intro arrangement, som bliver holdt i september måned. En general forudsætning for optagelse er, at man accepterer klubbens atmosfære og at normer for god adfærd overholdes.

Vikingelauget Freya optager medlemmer t.o.m d. 31/8 2023.


Du får en tilbagemelding, når du er registreret på Holdsport.dk.

Kontingent er vedtaget på generalforsamlingen i 2020

Kontingent for sæsonen 2023/2024 i alt 300 kr.

Indmeldelsesgebyr 800 kr.

Kontingent for passive medlemmer 150 kr. 

Passivt medlemskab kan kun søges af aktive medlemmer, som skal aflevere adgangsarmbåndet, når de overgår til passivt medlemskab. Passivt medlemskab giver adgang til at deltage i klubbens arrangementer samt til den årlige generalforsamling.

Holdsport.dk er klubbens fremtidige platform for al information og registrering af data, samt indbetaling af indmeldelsesgebyret og kontingentet.